• Home
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu alanda politikalar üretmekşeklinde belirlenmiştir.

Vizyonumuz:

Stratejik plan döneminde risklerin azaltılması anlayışı ile bağdaşır bir biçimde toplumun afet ve acil durumlar konusundaki farkındalığını ve hazırlıklı olma seviyesini geliştirme gereğinden hareketle kuruluşumuzun vizyonu; “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak” şeklinde belirlenmiştir.